ČLANOVI KANTONALNOG ODBORA SSVOONK-a BiH TUZLANSKOG KANTONA
za mandatni period 2013.-2017. godina


1. Alihodžić Redžo, Mješovita srednja škola Gračanica
2. Avdić Mirnes, Mješovita srednja škola Banovići
3. Bešić Elbira, Mješovita srednja škola Kalesija
4. Ćudić Esmir, Mješovita srednja škola Srebrenik
5. Dedić Muhamed, Mješovita srednja škola Živinice
6. Duranović Nihada, MS Mašinska škola Tuzla
7. Hadžić Amir, MS Elektrotehnička škola Tuzla
8. Ikanović Izeta, Srednja Medicinska škola Tuzla
9. Ilić Slavka, Ekonomsko-trgovinska škola Tuzla
10. Imamović Hajrudin, Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla
11. Jahić Esad, Mješovita srednja škola Doboj Istok
12. Kljajić Kadir, Mješovita srednja škola Tuzla
13. Kulić Olivera, Gimnazija Živinice
14. Parić Midhat, Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla
15. Redžić Zuhdija, MS Građevinsko-geodetska škola Tuzla
16. Ribić Majda,MS Ekonomsko-hemijska škola Tuzla
17. Selimović Senad, Mješovita srednja škola Teočak
18. Šarac Muhamed, Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj
19. Terzić Admir, Mješovita srednja škola „Hasan Kikić“ Gradačac
20. Zejćirović Hazim, Mješovita srednja škola Čelić
21. Ramić Semir, Predsjednik Odbora za kulturu
22. Krešić Boris, Predsjednik SVO TK.

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA SSVOONK-a BiH TUZLANSKOG KANTONA za mandatni period 2013.-2017. godina


1. Suljić Senada, JU MS Saoraćajna škola Tuzla
2. Dukić Sanja, JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla
3. Helać Ahmed, JU Mješovita srednja škola Sapna


Adresa

Pozorišna br.2
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

Telefon

+387 35 260-478

E-Mail

ssvoonk.tk@bih.net.ba


Brojač posjeta

Brojac posjeta

E-Mail newsfeed