Pon - Pet 08:00 - 15:00
Vikendom zatvoreno
+387 35 260-478
Telefon
Pozorišna br.2 75000 Tuzla
Adresa

Ocjene članaka: 2 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

 

U protokolarnoj posjeti kantonalnim odborima Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Tuzlanskog kantona danas je bio ministar obrazovanja, nauke i kulture u Vladi TK, gospodin Elvis baraković.

U prijatnoj atmosferi i konstruktivnom dijalogu novi ministar je iskazao razumijevanje kompleksne situacije u obrazovanju na svim nivoima te je najavljena intenzivna saradnja u rješavanju problema sa kojima se svi uključeni u proces obrazovanja susreću.

 

 

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Na zajedničkom sastanku Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH - KO TK, Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja TK, Samostalnog sindikata visokog obrazovanja i znanosti BiH Tuzla, Sindikata visokog obrazovanja TK, Koordinacije Sindikalnih organizacija državnih službenika i namještenika u organima drlavne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH i Sindikata policije MUP TK, održanog 23.12.2020. godine, analizirana je aktuelna situaciju po pitanju usvajanja Budžeta Tuzlanskog kantona za 202. godinu.

 

Tekst Zaključka u prilogu:

Zaključak od 23. decembra

 

 

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

 

 

U ime članova  Kantonalnog odbora SSOOiO TK, članova Kantonalnog odbora SSVOONK BiH TK i članova Predsjedništva Sindikata visokog obrazovanja TK želimo Vam sretne nastupaju će dane blagdana i sretnu i uspješnu Novu 2021. godinu.

 

SSOOiO TK                                     SSVOONK  BiH TK                 SVO TK                                

 

Predsjednik                                    Predsjednik                           Predsjednik

Kulović Sumedin  s.r.                       Terzić Admir  s.r.                   Nurić Samir  s.r.

 

Ocjene članaka: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

SSVOONK BIH, Kantonalni odbor TK, uputio je Vladi Tuzlanskog kantona dva nova dopisa u kojima traži sastanak za nadležnima o nekoliko tema a između ostalih o načinu ocjenjivanja nastavnika, izmjenama Pedagoških standarda, izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora te pitanju učešća predstavnika sindikata uposlenih prilikom donošenja podzakonskih akata koji se odnose na prava i obaveze zaposlenih u obrazovanju.

 

Zahtjevi su na linkovim aispod i u PDF-u su:

>> Zahtjev za dostavljanje odgovora

>> Zahtjev za održavanje sastanka

 

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

U školama na prostoru našeg kantona ali i u školama širom Federacije BiH danas će biti održan štrajk upozorenja.

Ocjene članaka: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

SSVOONK BIH, Kantonalni odbor TK, uputio je Vladi Tuzlanskog kantona nekoliko odvojenih dopisa u kojima skreće pažnju nadležnima na nekoliko gorućih tema koje su u fokusu sindikalnog interesa. 

 

Inicijativa za Izmjene Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plata i drugih ličnih primanja zaposlenika u javnim ustanovama u oblasti kulture

Protest na način donošenja NPP-a za srednje škole, za nastavni predmet vjeronauka

Zahtjev za usklađivanje Uredbe sa odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu

 

 

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

U petak 2. augusta 2019. godine u prostorijama Ministarstva obrazovanja i nauke TK održan je prvi radno-konsultativni sastanak predsjednika Sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona, Kulović Sumedina i predsjednika Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Tuzlanskog kantona, Terzić Admira, i novoimenovane ministrice za obrazovanje i nauku u Vladi TK, gospođe Fahrete Brašnjić.

Ocjene članaka: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

 

Poštovane kolegice i kolege!

Koristim priliku da vam se u ime organa našeg Sindikata obratim i čestitam 5.oktobar -Svjetski dan nastavnika.

Cjelokupna situacija oko krize izazvane pandemijom COVID-19 je prije svega izazov na koji su radnici u obrazovanju odgovorili hrabro, odlučno i nadasve odgovorno. Opterećeni, prije svega, nedostatkom informacija na osnovu kojih bi se mogla uraditi kvalitetna predikcija stanja, zatim očekivanjem roditelja i cjelokupne društvene zajednice, nedostatkom opreme i vremena za kvalitetnu edukaciju za rad sa novim alatima, strahom za svoje, ali i za zdravlje naših najbližih i naših učenika, odlučno smo zauzeli stajalište da na početku krize nađemo načina da završimo započetu školsku godinu, a onda da se na adekvatan način pripremimo za početak nove školske godine.

Svjesni da direktan kontakt sa učenicima nema alternativu, prihvatili smo svedruštveno stajalište da učenici moraju nazad u škole. Naravno, imali smo i imamo svoje zahtjeve koji se prije svega odnose na, od strane nadležnih organa, propisane precizne epidemiološke mjere, zatim protokole o postupanju, osiguranje neophodno potrebnih sredstava,  kao i insistiranje da se propisanih mjera moraju pridržavati svi u zajednici. 

Školska godina je započela sa sličnim modalitetima organizacije nastave u cijeloj BiH i zasad se pokazalo kao sigurna za zdravlje i učenika i radnika u obrazovanju. Međutim, i dalje se mora insistirati na dosljednom poštovanju svih propisanih mjera i osiguranju potrebnih sredstava kako bi zadržali postojeće stanje sigurnosti po zdravlje.  

Ne možemo a da ne konstatiramo da su radnici u obrazovanju u ovoj krizi zaista, kao i puno puta do sada, pokazali odlučnost da vode procese i na taj način direktno kreiraju budućnost.

Ne tražimo i ne očekujemo aplauze i hvalospjeve, ali zahtijevamo poštovanje koje se ne ogleda kroz lijepe riječi na značajne datume, nego kroz snažan i sadržajan socijalni dijalog koji će rezultirati održivim javnim investiranjem u obrazovanje, a na taj način bolji ekonomski položaj radnika, stalnu edukaciju i bolje uslove rada.

U želji za zdravljem, prije svega, čestitamo 5. oktobar - Svjetski dan nastavnika!

S poštovanjem,                                                                                   

 

Predsjednik SSVOONK BiH

dr.sc. Admir Terzić, s.r.

 

© Copyright 2021 SSVOONK BIH - TK.