Pon - Pet 08:00 - 15:00
Vikendom zatvoreno
+387 35 260-478
Telefon
Pozorišna br.2 75000 Tuzla
Adresa
Previous Next

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

U petak i subotu, 26. i 27. maja, održana je edukacija za članove organa SSVOONK-a BiH iz svih kantonalnih organizacija.

Prije početka edukacije odata je počast preminulom članu Upravnog odbora, kolegi Abdulahu Serezliji, koji nas je napustio nakon teške i kratke bolesti. Prigodan tekst tim povodom je pročitala Edina Čomić a okupljenima su se obratili i Džemaludin Poturović, predsjednik SSVOONK-a i Admir Terzić, predsjednik Skupštine SSVOONK-a. 

 

Bila je ovo prilika da se, u povodu nadolazećeg 30. maja, Dana SSVOONK-a BiH, razmijene iskustva u radu kantonalnih organizacija te steknu nove vještine i znanja iz oblasti komuniciranja i motivacije.

 

Obrađene su sljedeće teme: 

1. Razumijevanje ljudske motivacije i mogućnosti primjene (sigurnost, pripadnost, edukacija) Predavač: Prof.dr. Elvis Vardo

2. Uloga komunikacije u zagovaračkom ostvarivanju interesa Predavač: Dipl. žurnalista lsmar Kutlovac

 

Održana je i svečano-radna sjednica Skupštine SSVOONK-a BiH na kojoj se radilo uz sljedeći Dnevni red:

 

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine SSVOONK-a BiH,

2. Usvajanje Izvještaja o radu za period IX-XII 2022. godine

3. Usvajanje Programa rada SSVOONK-a BiH za 2023. godinu;

4. Usvajanje Finansijskog izvještaja SSVOONK-a BiH za period  1. 1. – 31. 12. 2022. godine

5. Donošenje Odluke o načinu obavljanja funkcije predsjednika SSVOONK-a BiH

6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda, koeficijenata, osnovne plaće, dodataka na plaću i naknada zaposlenicima SSVOONK-a BiH

7. Razno

 

Penzionisanim članovima organa SSVOONK-a BiH su dodijeljeni i skromni pokloni i zahvalnice za doprinos razvoju sindikalnog pokreta u našoj zemlji.

 

 

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Danas je održana redovna sjednica Konferencije SSVOONK BiH TK, koja je imala izvještajni i edukativni karakter. 

Na sjednici je donijeta odluka o regulisanju pravnog statusa Sindikata na području našeg kantona a u sklopu SSVOONK BiH i u skladu sa Statutom SSVOONK BiH, potom o Izvještaju o radu i aktivnostima Kantonalnog odbora SSVOONK BiH TK, Izvještaju Nadzornog odbora te Planu rada Kantonalnog odbora u narednoj godini.

U edukativnom dijelu sjednice održana je prezentacija o benefitima prelaska na novi način upravljanja finansijama u radu sindikalnih organizacija te značajnim uštedama u tom pogledu koji se kroz iskustvo Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja pokazalo kao izuzetno uspješnim.

Gosti današnje sjednice bili su predsjenik Kantonalnog odbroa SSVOONK BiH kantona Sarajevo, Admir Šuvalić i podpredsjednik SSVOONK BiH, Adnan Đindo koji su se i obratili prisutnima.

 

 

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

 

Predstavnici Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture su u utorak, 4. aprila, odražali sastanak sa ministrom za kulturu, sport i mlade, Damirom Gazdićem koji i sam dolazi iz prosvjete. Na stastanku je razmatrana aktuelna problematika te razmijenjena mišljenja o stanju u obrazovanju i kulturi u našem kantonu.

 

Ocjene članaka: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

 

U subotu, 18. marta 2023. godine je održana sjednica Kantonalnog odbora na kojoj je predložen i usvojen sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa:
a) Treće (III) redovne sjednice Kantonalnog odbora SSVOONK-a BiH TK, održane 10.12.2022. godine,  
b) Prve (I) vanredne sjednice, održane 28.12.2022. godine,
c) Druge (II) anredne sjednice, održane 29.12.2022. godine,
d) Jedanaeste (11.) telefonske/elektronske sjednice, održane 19.12.2022. godine,
e) Dvanaeste (12.) telefonske/elektronske sjednice, održane 11.01.2023. godine,
f) Trinaeste (13.) telefonske/elektronske sjednice, održane 12.01.2023. godine,
g) Četrnaeste (14.) telefonske/elektronske sjednice, održane 16.01.2023.godine,
h) Petnaeste (15.) telefonske/elektronske sjednice, održane 18.01.2023. godine,
i) Šesnaeste (16.) telefonske/elektronske sjednice, održane 25.01.2023. godine,
j) Sedamnaeste (17.) telefonske/elektronske sjednice, održane 27.01.2023. godine,
k) Osamnaeste (18.) telefonske/elektronske sjednice, održane 23.02.2023. godine,
l) Devetnaeste (19.) telefonske/elektronske sjednice, oržane 28.02.2023. godine,
m) Dvadesete (20.) telefonske/elektronske sjednice, oržane 06.03.2023. godine;
 
2. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka usvojenih na sjednicama održanim u periodu od dana održavanja Treće (III) redovne sjednice do dana održavanja Četvrte (IV) redovne sjednice Kantonalnog odbora SSVOONK-a BiH TK;
 
3. Priprema redovne Izvještajne Kantonalne Konferencije SSVOONK-a BiH TK:
a) Donošenje Odluke o održavanju redovne Izvještajne Kantonalne Konferencije SSVOONK-a BiH TK,
b) Donošenje Odluke o utvrđivanju broja delegata redovne Izvještajne Kantonalne Konferencije u skladu sa Statutom SSVOONK-a BiH;
 
4. Priprema materijala za redovnu Izvještajnu Kantonalnu Konferenciju:
a) Prijedlog Izvještaja o radu Kantonalnog odbora SSVOONK-a BiH TK za 2022. godinu,
b) Prijedlog Plana rada i aktivnosti Kantonalnog odbora SSVOONK-a BiH TK za 2023. godinu,
c) Izvještaj o finansijskom poslovanju Kantonalnog odbora SSVOONK-a BiH TK za period 01.01.-31.12.2022. godine,
d) Prijedlog Finansijskog plana Kantonalnog odbora SSVOONK-a BiH TK za 2023. godinu,
e) Priprema za registraciju Kantonalnog odbora kao pravnog subjekta;
 
5. Utvrđivanje prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora SSVOONK-a BiH TK do kraja mandatnog perioda; 
 
6. Informacija/Izvještaj o realizaciji Odluke o prikupljanju novčane pomoći za stanovnike Turske i Sirije pogođene elementarnom nepogodom (potres);
 
7. Donošenje Odluke o organizaciji svečanog ispraćaja penzionisanih članova SSVOONK-a BiH TK (za penzionisane tokom kalendarske 2019., 2020., 2021. i 2022. godine);
 
8. Razno
a) Izrada dokumentacije za registraciju Kantonalnog odbora,
b) Informacija o izradi priručnika za sindikalne povjerenike.
 
© Copyright 2023 SSVOONK BIH - TK.