Pon - Pet 08:00 - 15:00
Vikendom zatvoreno
+387 35 260-478
Telefon
Pozorišna br.2 75000 Tuzla
Adresa
Previous Next

Ocjene članaka: 4 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica neaktivna

Danas je potpisan Sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plate, iznosa povećanja plate, iznosa naknade za ishranu u toku dana, najniže plate, iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora te iznosa pomoći shodno Uredbi o isplati pomoći u oblasti obrazovanja u 2024. godini te Aneks Kolektivnog ugovora.

Previous Next

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Danas je održana sjednica Konferencije SSVOONK BiH TK, koja je imala izvještajni i edukativni karakter. 

U edukativnom dijelu sjednice održana je prezentacija najbitnijih  karakteristika Kolektivnog ugovora, procedura njegovog donošenja, što uključuje i donošenje izmjena i dopuna (aneksi) i tumačenja te o najbitnijim odredbama i srodnim pitanjima.

Predavač na edukaciji je bio Mirzet Pozderović.

Na radnom dijelu sjednice je usvojen Izvještaj o radu i aktivnostima Kantonalnog odbora SSVOONK BiH TK, Izvještaju Nadzornog odbora te Planu rada Kantonalnog odbora u narednoj godini te se razgovaralo o drugim pitanjima.

Prije sjednice Konferencije održana je i sjednica Kantonalnog odbora. 

 

 

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

U četvrtak, 31. augusta 2023. godine, je u prostorijama Sindikata održana sjednica Koordinacije predsjednika Sindikalnih organizacija na kojoj se razgovaralo o pitanjima bitnim za uslove rada uspolenika u srednjem obrazovanju.

Razgovaralo se o provedbi odredaba iz Izmjena i dopuna Pedagoških standarda, odredaba iz Kolektivnog ugovora i Zakona o srednjem obrazovanju TK. Predsjednicima je prenijeta informacija koja se tiče ovih i drugih tema iz spektra rada Kantonalnog odbora.

S obzirom na skori istek važenja Kolektivnog ugovora koji Sindikat ima potpisan sa Vladom TK, predsjednicima je prenesen zahtjev da u svojim sindikalnim organizacijama održe sastanke i do 1. oktobra dostave eventualne prijedloge za unaprijeđenje  Kolektivnog ugovora o kojem će razgovarati predstavnici prosvjetnih radnika i Vlade TK. Također, dogovoreno je da sindikalni predstavnici u svojim školama ostvare saradnju sa administracijom škole u pogledu uključivanja još većeg broja zaspolenika u okrilje Sindikata.

Previous Next

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

U petak i subotu, 26. i 27. maja, održana je edukacija za članove organa SSVOONK-a BiH iz svih kantonalnih organizacija.

Prije početka edukacije odata je počast preminulom članu Upravnog odbora, kolegi Abdulahu Serezliji, koji nas je napustio nakon teške i kratke bolesti. Prigodan tekst tim povodom je pročitala Edina Čomić a okupljenima su se obratili i Džemaludin Poturović, predsjednik SSVOONK-a i Admir Terzić, predsjednik Skupštine SSVOONK-a. 

 

Bila je ovo prilika da se, u povodu nadolazećeg 30. maja, Dana SSVOONK-a BiH, razmijene iskustva u radu kantonalnih organizacija te steknu nove vještine i znanja iz oblasti komuniciranja i motivacije.

 

Obrađene su sljedeće teme: 

1. Razumijevanje ljudske motivacije i mogućnosti primjene (sigurnost, pripadnost, edukacija) Predavač: Prof.dr. Elvis Vardo

2. Uloga komunikacije u zagovaračkom ostvarivanju interesa Predavač: Dipl. žurnalista lsmar Kutlovac

 

Održana je i svečano-radna sjednica Skupštine SSVOONK-a BiH na kojoj se radilo uz sljedeći Dnevni red:

 

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine SSVOONK-a BiH,

2. Usvajanje Izvještaja o radu za period IX-XII 2022. godine

3. Usvajanje Programa rada SSVOONK-a BiH za 2023. godinu;

4. Usvajanje Finansijskog izvještaja SSVOONK-a BiH za period  1. 1. – 31. 12. 2022. godine

5. Donošenje Odluke o načinu obavljanja funkcije predsjednika SSVOONK-a BiH

6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda, koeficijenata, osnovne plaće, dodataka na plaću i naknada zaposlenicima SSVOONK-a BiH

7. Razno

 

Penzionisanim članovima organa SSVOONK-a BiH su dodijeljeni i skromni pokloni i zahvalnice za doprinos razvoju sindikalnog pokreta u našoj zemlji.

 

 

© Copyright 2024 SSVOONK BIH - TK.