Pon - Pet 08:00 - 15:00
Vikendom zatvoreno
+387 35 260-478
Telefon
Pozorišna br.2 75000 Tuzla
Adresa

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Ni jedan uposlenik u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona ove godine nije ostao bez posla, kazao je na današnjoj press konferenciji ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Elvis Baraković naglasivši da je najveći posao uradila Komisija za zbrinjavanje tehnološkog viška u saradnji sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja.

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Jučer je po ranije utvrđenoj dinamici u prostorijama Ministarstva obrazovanja i nauke TK upriličen radni sastanak predstavnika Samostalnog sindikata radnika  osnovnog oobrazovanja i odgoja i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH - Kantonalni odbor TK i resornog ministra sa saradnicima. 

Dogovoreno je da se pokrene procedura izrade novih Pedagoških standarda i normativa kao i izrada novog Programa zbrinjavanja radnika za čijim radom je djelom ili u potpunosti  prestala potreba, u cilju usklađivanja istog sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorima.

Radnu verziju Pedagoških standarda i normativa će pripremati ranije formirane komisije (uz eventualne izmjene pojedinih članova komisije ) a za izradu Programa zbrinjavanja radnika za čijim radom je djelom ili u potpunosti  prestala potreba će se formirati nove komisije.

Dogovoreno je da se sljedeći radni sastanak održi u iduću srijedu, na temu Izmjene i dopune Kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i za djelatnost srednjeg obrazovanja.

 

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Dana 2. 6. 2021. godine u prostorijama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, po zahtjevu Sindikata održan je sastanak na kojem su prisustvovali delegacija Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH Kantonalni odbor Tuzlanskog kantona  sa resornim Ministrom i saradnicima.

Na sastanku se razgovaralo o sljedećim temama:

  1. Pedagoški standardi i opšti normativi za osnovni odgoj i obrazovanje odnosno za srednje obrazovanje – Izrada Prijedloga novih Pedagoških standarda,
  2. Izmjene i dopune NPP-a – u dijelu  profila i  stučne  spreme  zaposlenika  sa 300 ECTS bodova kao i pitanje uvođenja drugog stranog jezika u „stručnim i tehničkim školama“,
  3. Pravilnik o ocjenjivanju rada i stjecanju višeg stručnog zvanja nastavnika, profesora i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama te odgajatelja u predškolskim ustanovama i domovima učenika,
  4. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog/srednjeg obrazovanja u TK – uočeni nedostaci, popune pravnih praznina, određena usklađivanja sa ZOR-om kao i pitanja vezana za tumačenja Kolektivnih ugovora,
  5. Program zbrinjavanja zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama srednjeg obrazovanja.

Dogovoreno je da se intenzivira rad na razmatranim temama, na način da se u što kraćem roku formiraju radna tijela koja bi radila na navedenim dokumentima.

Pored navedenog tražili smo da predstavnici Sindikata budu aktivno uključeni u izradu novih Nastavnih planova i programa.

Također se razgovaralo i o procesu imunizacije – vakcionisanja radnika u obrazovanju po utvrđenim prioritetima. Ministar je izvjestio da svakodnevno radi po pitanju nabavke dovoljnog broja vakcina za radnike u obrazovanju u Tuzlanskom kantonu i da je to jedan od prioriteta u njegovom radu.

Sljedeći  sastanak zakazan je za srijedu, 9. 6.2021. godine

 

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

 

 

U ime Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH i u svoje lično ime upućujem vam iskrene čestitke povodom  1.maja – Međunarodnog praznika rad!

 

Admir Terzić, predsjednik

 

 

 

© Copyright 2022 SSVOONK BIH - TK.